NL | FR | EN
12
jan
Geschreven in: Blog, Communicatie, Zakelijk
Gepost door: Sébastien Devogele

[Cliquez ici pour la version française de cet article]

Over het afgelopen jaar en goede voornemens voor 2018

Wat. Een. Jaar.

Terwijl we 2017 ingingen en er nog ruim plaats was op onze planning dankzij onze nieuwe collega’s, kunnen we nu terugblikken op een jaar met nauwelijks kalme momenten. We startten 2017 immers met een overcapaciteit en broedden op een hele hoop plannen, maar stellen nu, begin 2018, vast dat er helemaal geen sprake meer is van overcapaciteit. Integendeel. De werkdruk steeg geleidelijk aan in het afgelopen jaar. Uiteindelijk klokten we af op een omzetgroei met meer dan de helft ten opzichte van 2016.

Waarvoor mijn oprechte dank aan al onze klanten, klein dan wel groot, die ons eenmalig, sporadisch of regelmatig tolk- en vertaalwerk toestoppen. Klanten met wie we blijven bouwen aan een vertrouwensrelatie, de basis voor een vlotte samenwerking en een kwaliteitsvolle dienstverlening.

Zoals ik in mijn inleiding schreef: 2017 was een jaar dat groots moest worden. We planden twee nieuwe, grootscheepse initiatieven: de Déesse Academy en terminologiebeheer als aparte tak van onze dienstverlening.

Déesse Academy

De Déesse Academy, een opleidingscentrum voor vertalers en tolken, bleek ondanks alle inspanningen niet van de grond te komen. In november beslisten we dan ook om geen externe opleidingen meer te organiseren. Dat neemt niet weg dat levenslang leren een van de kernwaarden van Déesse blijft en dat alle interne medewerkers blijven bouwen aan hun kennis en vaardigheden, zij het dan wel via interne opleidingen of externe opleidingen buiten de Déesse Academy om.

Terminologie

Een coherente terminologie hanteren is een uitdaging voor vele organisaties, of ze nu een- of meertalig zijn. Bij Déesse beschikken we intern over de nodige expertise om terminologische databanken aan te leggen en uit te bouwen. Een tak van onze dienstverlening die we in 2017 als volwaardige, aparte activiteit wilden uitwerken. In de praktijk werd het project echter uitgesteld in het licht van de groei van onze tolk- en vertaalactiviteiten. We komen er in 2018 ongetwijfeld wel nog op terug.

2018

In het nieuwe jaar blijven we bij Déesse op het gaspedaal staan. Onze focus blijft liggen op een hoogwaardige, kwaliteitsvolle dienstverlening en een aangenaam en correct contact. Zo dragen we ons bescheiden steentje bij tot het welslagen van uw organisatie. Onder de vlag van de nieuwe projecten ontwaren we opnieuw het terminologisch beheer. We pikken de draad opnieuw op, daar waar we hem hebben laten liggen. Tenzij een verdere omzetgroei deze plannen opnieuw doorkruist. De balans zal begin 2019 opgemaakt worden. Hoe dan ook wordt 2018 opnieuw een jaar waarin we beloven te knallen en te werken aan een nog betere dienstverlening.

Terug naar overzicht
Sébastien Devogele

Sébastien Devogele is een conferentietolk. Via deze blog houdt hij jullie graag op de hoogte.